20.03.1929

Η συγχώνευση – απορρόφηση της ΑΕΚ Θεσσαλονίκης

Μέχρι τις 20 Μαρτίου 1929 κράτησε ο ανταγωνισμός και η αντιπαλότητα των δύο αδερφών σωματείων. Τότε ο πρόεδρος του πολιτικού σωματείου της Ενώσεως Κωνσταντινουπολιτών, γιατρός Καραμαούνας, πέτυχε τη συγχώνευση των δύο προσφυγικών ομάδων της Θεσσαλονίκης. Πρωτεργάτες της ιδέας και της υλοποίησής της ήταν ο Φανούριος Βυζάντιος και ο Παντελής Καλπακτσόγλου, που αποσκίρτησαν από την Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπολιτών της Θεσσαλονίκης, η οποία είχε ιδρυθεί την περίοδο 1924-25 από τους πρώτους πρόσφυγες, που ήρθαν το 1922 από την Κωνσταντινούπολη στη Θεσσαλονίκη.